Nachádzate sa tu

Automatický dávkovač na surové mlieko

Surové mlieko sa konzumuje skoro vo všetkých krajinách Európy, od Švajčiarska po Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Veľkú Britániu atď. Aj v USA je vo fáze silného rozvoja, tak ako aj Južnej Amerike a v Austrálii. Takmer všade je tento fenomén spojený aj so systémom priameho predaja od výrobcu spotrebiteľovi. So surovým mliekom sa tak naplno realizuje to, čomu sa hovorí „priama distribúcia”, to znamená všetky aktivity, ktorých predpokladom je priamy vzťah medzi výrobcami a spotrebiteľmi. To má o.i. za následok “skrátenie” počtu obchodných medzičlánkov a následne nižšiu konečnú cenu. Je dôležité spomenúť, že surové mlieko je predávané iba autorizovanými firmami, ktoré cez systém vlastnej kontroly garantujú veľmi vysoký kvalitatívny a hygienický štandard. Hlavne vďaka tejto vysokej úrovni kvality môžu predávať mlieko priamo, prostredníctvom dávkovacích automatov, a to im umožňuje získať zaujímavý dodatočný zdroj príjmov a obchodné marže, ktoré sa v posledných rokoch významne znížili. Okrem toho vďaka priamej distribúcii získava aj spotrebiteľ priemernú úsporu 40 % z ceny a znovuobjavenie prastarej potraviny, vynikajúcej z hľadiska výživy a ponúknutej inovatívnym a prirodzeným spôsobom.
Surové mlieko ponúka verejnosti stále väčší počet firiem, ktoré na národnej úrovni prevádzkujú minimálne 1100 predajných miest, z ktorých je približne 90 v benátskom kraji a viac ako 200 v Lombardii. Tieto čísla dokazujú, že fenomén priamej distribúcie charakterizovaný prítomnosťou dávkovacích automatov na námestiach obcí a miest má už naozaj veľký rozsah. Vzhľadom na to, že to všetko začalo iba pred niekoľkými rokmi (od 2005), systém rýchlo napreduje, rozširuje sa, a spotrebitelia tak znovuobjavujú poľnohospodárstvo, ako miesto, kde sa stretáva príroda s náročnou prácou a dôvtipom človeka.

Priama distribúcia
Výrobcovia mlieka, tak ako mnohí ďalší poľnohospodárski výrobcovia si začali uvedomovať čoraz väčšie vzďaľovanie sa od konečného spotrebiteľa a súčasné postupné znižovanie príjmov. S priamym predajom surového mlieka sa výrobca opäť stáva hlavnou postavou a zodpovedným za vlastný výrobok, s možnosťou využitia nových ekonomických príležitostí. Je zrejmé, že toto všetko umožňuje jednak súčasná vysoká kvalita mlieka, ale tiež významný pokrok v technológiách, ešte donedávna nemysliteľných - dávkovacích automatov surového mlieka. Predaj mlieka a prípadne ďalších výrobkov je realizovaný automatizovaným spôsobom, teda bez potreby obsluhy, vďaka čomu je garantovaná vysoká úroveň hygieny a bezpečnosti. Okrem toho má verejnosť výrobok so zaujímavou pridanou hodnotou tým, že je k dispozícii 24 hodín denne, všetky dni v roku a navyše stále čerstvé z toho istého dňa!

Automatický dávkovač na surové mlieko
Iniciatíva „surové mlieko” sa ukazuje ako efektívna novinka v rámci poľnohospodárskeho sektoru. Pozitívne aspekty obsiahnuté v iniciatíve sú zrejmé, nakoľko spoločnosť získava skrátením distribúcie mlieka nasledujúce výhody:

  • priamy ekonomický prínos z predaja surového mlieka za netto cenu, ktorá je vyššia oproti tej akceptovanej mliekarenským priemyslom (minimálne 0,60€ za liter)
  • nepriamy ekonomický prínos tým, že sa podarí dosiahnuť a udržať vyšší kvalitatívny štandard, ktorý bude ochotný oceniť aj mliekarenský priemysel
  • osobná spokojnosť výrobcu, vďaka znovuobjaveniu priameho kontaktu so spotrebiteľom
  • zlepšenie a rozvoj organizačných a podnikateľských schopností chovateľa.

Myšlienka priamej distribúcie sa netýka len predaja mlieka, ale prostredníctvom dávkovacích automatov je možné predávať aj iné výrobky ako: syry, jogurty, údeniny, zeleninu a pod. Ďalším veľmi zaujímavým aspektom pri priamej distribúcii je tzv. „nula kilometrov” t.j. uskutočnenie predaja v mieste výroby, alebo v jej blízkosti, bez presunov stoviek kilometrov, typických pre výrobky predávané cez veľké distribučné spoločnosti. S predajom surového mlieka nakoniec súvisí aj efektívna úspora vo využití obalov tým, že sa minimalizuje produkcia odpadu, nakoľko mlieko sa predáva nebalené a bežne sa využívajú fľaše vo vlastníctve spotrebiteľa (75 %), najlepšie sklené.

Zrejmé hodnoty a výživová kvalita
Surové mlieko je typ mlieka, ktoré je ľahko rozpoznateľné typickým spôsobom predaja, ale aj z hľadiska chute a výživy. Je cenené predovšetkým pre svoju plnú a lahodnú chuť, na rozdiel od priemyselne spracovávaného mlieka, predovšetkým nízkotučného a mlieka s dlhou dobou trvanlivosti (UHT). Niektoré degustačné skúšky, ktoré boli vykonané verejnosťou, vyzdvihli rozpoznateľnosť surového mlieka oproti iným typom mlieka a označili ho ako najchutnejšie. Okrem toho mnohé prieskumy zdôrazňujú, že surové mlieko je vhodné aj z pohľadu výživy, ako zdroj probiotík a nutraceutík, ktoré sú naviazané na prítomnosť špeciálnych enzýmov a baktérií kyseliny mliečnej.

Potravinová bezpečnosť
Od roku 2006 niektoré regióny, a zvlášť Lombardia, zriadili prostredníctvom lokálnych zdravotníckych zariadení a veterinárnych správ systém analýzy surového mlieka, ktoré je ponúkané na predaj na všetkých predajných miestach, a ktorý slúži na identifikáciu eventuálnych rizík potravinového typu viazaných na spotrebu. Výsledky viacerých analýz svedčia o skutočnej bezpečnosti výrobku, potvrdenej neexistenciou prípadov, ktoré by ukazovali prítomnosť intoxikácie patogénmi. V súvislosti s tým sa predpokladá, že každý deň počas troch rokov sa v Taliansku skonzumovalo približne 70 000 litrov surového mlieka. Napriek tomu je potrebné neustále zvyšovať bezpečnosť, sledovať potenciálne riziká, aj keby boli len vzdialené, zvyšovať úroveň poznania výrobku ako aj dávkovacích automatov surového mlieka.

Automatický dávkovač na surové mlieko

 
<--- späť k našej kompletnej ponuke