Nachádzate sa tu

Ocenenia

Zlatý kosák Agrostaru s.r.o. Chocholná Velčice za Multiflex – systém ustajnenia ošípaných
V súťaži exponátov na Medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2006 v Nitre

Zlatý kosák Agrostaru s.r.o. Chocholná Velčice za diskový šrotovník
V súťaži exponátov na Medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2005 v Nitre

Zlatý kosák Agrostaru s.r.o. Chocholná Velčice za selekčné zariadenie pre dojnice
V súťaži exponátov na Medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2003 v Nitre

Zlatý kosák Agrostaru s.r.o. Chocholná Velčice za Milk Control
V súťaži exponátov na Medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2000 v Nitre

Zlatý kosák Agrostaru s.r.o. Chocholná Velčice za automatický kŕmny box pre prasnice
V súťaži exponátov na Medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 1999 v Nitre

Zlatý kosák Strangko A/S Horne Dánsko za vývevu ROTOVAC
V súťaži exponátov na Medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 1998 v Nitre

Zlatý kosák Agrostaru s.r.o. Chocholná Velčice za vláknový terčíkový dopravník jadrových krmív.
V súťaži exponátov na Medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 1997 v Nitre

Čestné uznanie Agrolesu s.r.o. Bratislava za SOFFIMAT – dojaciu súpravu s riadeným procesom dojenia.
V súťaži exponátov na Medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 1994 v Nitre