Nachádzate sa tu

Dojacie zariadenia s dojením do potrubia


Základné požiadavky
Potrubné dojacie zariadenie STRANGKO je výsledkom dlhoročného vývoja, ktorý bol realizovaný na základe dlhodobých praktických skúseností farmárov, pričom základný dôraz pri vývoji a výrobe sa kládol na:
Prevádzková spoľahlivosť
Jednoduchá konštrukcia a odolné materiály sú dôležitými kritériami pre funkčné, spoľahlivé a variabilné dojacie zariadenia vhodné pre všetky nové a jestvujúce objekty.

Obsluha
Pod pojmom „uľahčenie obsluhy“ STRANGKO rozumie zníženie nárokov na pracovné operácie, nárokov na fyzickú námahu a zabezpečenie správnej ergonómie.

Výkonnosť
Pre splnenie optimálnych požiadaviek na proces dojenia STRANGKO doporučuje minimálny priemer podtlakového potrubia 50 mm a mliekovodného potrubia 38,51 a 63 mm.

Soffimat
Efektívne riadenia a dokonalá kontrola procesu dojenia si vyžaduje používanie moderných elektronických snímačov dojacích súprav typu Soffimat.
Snímač Soffimat firmy STRANGKO spĺňa všetky náročné kritériá. Display Soffimatu zobrazuje nasledovné dôležité funkcie procesu dojenia:

 • Skutočný čas dojenia
 • Čas posledného dojenia
 • Začiatok stimulácie
 • Snímač v procese dojenia
 • Snímač vypnutý
 • Diódy signalizujú:
 • Pokles prietoku mlieka
 • Normálne snímanie
 • Začiatok po čistení a dezinfekcii
 • Snímač je pripravený na ďalšie dojenie
 • Zhodenie /skopnutie/ dojacej súpravy
 • Nesprávne začatie dojenia
 • Dosiahnutie maximálneho času dojenia

Soffimat má zabudovanú stimuláciu, ktorá sa na základe prietoku vydojeného mlieka automaticky uvedie do činnosti. Týmto spôsobom sa urýchľuje dojenie dojníc, ktoré sa „tvrdo“ doja.

Čistenie a dezinfekcia
Čistenie, dezinfekcia, kvalita zariadenia a ekonomika sú základné kritériá pre celkové zhodnotenie exploatácie dojacej techniky. Preto pri vývoji a konštrukcii všetkých typov dojacích zariadení STRANGKO je osobitný dôraz kladený na optimálny spôsob čistenia a dezinfekcie.
WASH-TRONIC je plnoprogramovateľné čistiace a dezinfekčné zariadenie, ktoré zabezpečí všetky podmienky potrebné k vykonaniu tohto technologického procesu, pričom dáva prehľad o okamžitom stave procesu.
WASH-TRONIC môže byť vybavený buď s manuálnym dávkovaním dezinfekčného roztoku alebo s dávkovacím čerpadlom.
Väčšie dojacie zariadenie môže byť vybavené injektorom vzduchu a prietokovým ohrievačom dezinfekčného roztoku. Zariadenie môže mať aj výstražnú signalizáciu, ktorá zabezpečí, aby /omylom/ nevnikol dezinfekčný roztok do mlieka v chladiacej nádrži.

Kombinovaný uzáver typu HANDY-GRIP
Tento typ predstavuje jednoduché, účelné a spoľahlivé riešenie pripojenia dojacej súpravy k mliekovodnému, podtlakovému potrubiu a k zdroju prúdu. HANDY GRIP má len dve pohyblivé časti, dôsledkom čoho sú nízke náklady na údržbu a je zabezpečená optimálna hygiena.
Kombinovaný uzáver je správne ergonomicky konštruovaný, čo umožňuje ľahké a dokonalé pripojenie dojacej súpravy. Veľká priechodnosť kombinovaných uzáverov HANDY-GRIP umožňuje pripojenie aj dvoch dojacích súprav na jeden kombinovaný uzáver, pričom sa spĺňa ISO norma.
Kombinované uzávery HANDY-GRIP môžu nahradiť staršie typy mliekovodných a podtlakových ventilov.

Zberné jednotky
STRANGKO vyrába zberné jednotky, ktoré sa skladajú zo zberných nádrží na mlieko o objeme od 25 do 80 litrov. Zberná nádrž na mlieko môže byť buď zo skla alebo z nerezu. Nerezové čerpadlo na mlieko môže mať výkonnosť 4000 alebo 8000 litrov za hodinu.
Činnosť zbernej jednotky je bez použitia elektród, čím sa podstatne uľahčí jej čistenie. Funkcia čerpadla mlieka je ovládaná na základe hmotnosti mlieka v zbernej nádobe, čím sa zvyšuje prevádzková spoľahlivosť zariadenia.

Galéria: