Nachádzate sa tu

Čistička vzduchu so systémom HelixX a MagixX

Čističky vzduchu, systémy HelixX a MagixX

Význam znižovania emisií z maštál bude mať do budúcna stále väčší význam. Pri procese schvalovania stavieb maštalí pre ošípané úradníci dnes stále častejšie povyžadujú technológie čistenia odsávaného vzduchu. Ak sa maštale nachádzajú v blízkosti ľudských obydlí, sú dôležité emise zápachu a prachu, ak sa maštale nachádzajú v blízkosti lesa, sú veľmi dôležité veľkosťi emisií čpavku, ktoré musia byť znižované. Big Dutchman ponúka svojím zákazníkom na výber hneď z dvoch systémov čisenia vzduchu, - MagixX a HelixX sú dva systémy čistenia vzduchu, ktoré uvedené požadavky bez najmenších problémov spĺňajú. Uvedené čističky uľahčia, resp. umožnia schvalovacie procesy pre Vaše Maštale.

Centrálne a decentrálne čistenie odsávaného vzduchu to sú systémy: HelixX a MagixX