Nachádzate sa tu

Dojacie zariadenia pre ovce a kozy S.A.C.

Efektívnosť dojenia oviec a kôz nezvýši nič tak, ako dobre navrhnutá dojáreň. S.A.C. ponúka kompletné dojacie systémy, zahrňujúce všetko od dojacích súprav, až po nerezové veľkoobjemové mliečne tanky. Dojárne pre ovce a kozy od firmy S.A.C. boli navrhnuté na základe veľkých skúseností s dojením oviec a kôz. Vzhľadom na skutočnosť, že samotné dojenie trvá veľmi krátko, manuálna príprava každého zvieraťa na dojenie zaberá podstatnú časť z celkového času dojenia. Z tohto dovôdu je nevyhnutné, aby dojáreň umožnovala rýchle a efektívne vykonávanie všetkých funkcií.Dojárne S.A.C. sú skonštruované tak, aby bol zabezpečený rýchly vstup a pohyb zvierat v dojárni - nevyhnutnost' pre efektivne dojenie oviec a kôz, sú vybavené jedinečným ceckovým púzdrom HANDYFLOW. Dojáreň poskytuje také funkcie ako napríklad automatické riadenie podtlaku, alebo automatický začiatok procesu dojenia hneď ako je dojacia súprava nasadená, alebo systém kŕmenia, ktorý je takisto k dispozícii s dopravou krmiva zo sila.
 

Dojárňe pre ovce a kozy: