Nachádzate sa tu

Rybínové dojacie zariadenia S.A.C.

S.A.C. rybínové dojárne sú pravdepodobne najbežnejším typom dojární, pretože aj napriek tomu, že sú relatívne jednoduché, sú vysoko efektívne a vhodné ako pre nové tak aj existujúce budovy. Na stojisku je krava postavená v 30°alebo v 60° uhle k hrane dojacej jamy, čo zabezpečuje ľahký prístup dojiča k vemenu. Jednou z najvačších výhod rybínových dojární je ich bezproblémový prístup pre zvieratá, dôsledkom čoho je rýchle a ľahké zaujatie správnych pozicií pre dojenie. Pri variante dojárne s rýchlim odchodom sa po ukončení dojenia všetky zábrany naraz otvoria jednoduchým stlačením tlačítka pre rýchly odchod, výsledkom je rýchle opustenie dojárne dojnicami. Týmto sa podstatne zníži čas potrebný pre výmenu dojníc v dojárni. Aj z tohto dôvodu je tento typ dojárne vhodný pre veľké stáda.
 

Rybínová dojáreň 30° štandart


Rybínová dojáreň 30° s rýchlym
odchodom
:

 

Rybínová dojáreň 30° rýchly odchod zo zdvíhaním zábrany:
 
Rybínová dojáreň 30° rýchly odchod zo zdvíhaním a so spúšťaním prednej zábrany: