http://www.agrostar.sk/dojenie-nahradne-diely/mobilne-dojacky
http://www.agrostar.sk/ponuka/dojacie-zariadenia-sac
http://www.agrostar.sk/ponuka/vsetko-pre-osipane
http://www.agrostar.sk/ponuka/krmenie-jahnata-kozlata
http://www.agrostar.sk/dojenie-nahradne-diely/mobilne-dojacie-zariadenia
http://www.agrostar.sk/
http://www.agrostar.sk/napajacky-suevia
http://www.agrostar.sk/
http://www.agrostar.sk/
http://www.agrostar.sk/
http://www.agrostar.sk/
http://www.agrostar.sk/
http://www.agrostar.sk/

Aktuality

MilchMobil+ už aj v 120 L verzii

Mobilné dojačky už od 439,- EUR

Kompletný sortiment napájačiek Suevia

Postavili sme novú dojáreň v PD Bošáca

Strukové návlečky už od 2,49 EUR

Robot S.A.C.

Príslušenstvo S.A.C.

Rekonštrukcie dojacích zariadení.

Naša spoločnosť AGROSTAR, s.r.o., ako jediná na slovensku dokáže zrekonštruovať resp. zmodernizovať akékoľvek dojacie zariadenie všetkých...

Gumy a hadice za najlepšie ceny v SR.

S velkou radosťou a potešením oznamujeme Vám, naším ctením zákazníkom, že vzhľadom na skvalitňovanie našich služieb sme schopný dodať a resp....

Nachádzate sa tu

Soffimat – elektronické riadenie procesu dojenia

Efektívne riadenie a dokonalá kontrola procesu dojenia si vyžaduje používanie moderných elektronických snímačov dojacích súprav typu Soffimat.
Snímač Soffimat firmy STRANGKO spĺňa všetky náročné kritériá. Disiplay Soffimatu zobrazuje nasledovné dôležité funkcie procesu dojenia:

 • Skutočný čas dojenia
 • Čas posledného dojenia
 • Začiatok stimulácie
 • Snímač v procese dojenia
 • Snímač vypnutý

Diódy signalizujú:

 • Pokles prietoku mlieka
 • Normálne snímanie
 • Začiatok po čistení a dezinfekcii
 • Snímač je pripravený na ďalšie dojenie
 • Zhodenie /skopnutie/ dojacej súpravy
 • Nesprávne začatie dojenia
 • Dosiahnutie maximálneho času dojenia     

Soffimat má zabudovanú stimuláciu, ktorá sa na základe prietoku vydojeného mlieka automaticky uvedie do činnosti. Týmto spôsobom sa urýchľuje dojenie dojníc, ktoré sa „tvrdo“ doja.
      
Čistenie a dezinfekcia
Čistenie, dezinfekcia, kvalita zariadenia a ekonomika sú základné kritériá pre celkové zhodnotenie exploatácie dojacej techniky. Preto pri vývoji a konštrukcii všetkých typov dojacích zariadení STRANGKO je osobitný dôraz kladený na optimálny spôsob čistenia a dezinfekcie.
WASH-TRONIC je plnoprogramovateľné čistiace a dezinfekčné zariadenie, ktoré zabezpečí všetky podmienky potrebné k vykonaniu tohto technologického procesu, pričom dáva prehľad o okamžitom stave procesu.
WASH-TRONIC môže byť vybavený buď s manuálnym dávkovaním dezinfekčného roztoku alebo s dávkovacím čerpadlom.

Väčšie dojacie zariadenie môže byť vybavené injektorom vzduchu a prietokovým ohrievačom dezinfekčného roztoku. Zariadenie môže mať aj výstražnú signalizáciu, ktorá zabezpečí, aby /omylom/ nevnikol dezinfekčný roztok do mlieka v chladiacej nádrži.

Kombinovaný uzáver typu HANDY-GRIP
Tento typ predstavuje jednoduché, účelné a spoľahlivé riešenie pripojenia dojacej súpravy k mliekovodnému, podtlakovému potrubiu a k zdroju prúdu.
HANDY-GRIP má len dve pohyblivé časti, dôsledkom čoho sú nízke náklady na údržbu a je zabezpečená optimálna hygiena.
Kombinovaný uzáver je správne ergonomicky konštruovaný, čo umožňuje ľahké a dokonalé pripojenie dojacej súpravy.
Veľká priechodnosť kombinovaných uzáverov HANDY-GRIIP umožňuje pripojenie aj dvoch dojacích súprav na jeden kombinovaný uzáver, pričom sa spĺňa ISO norma.
Kombinované uzávery HANDY-GRIP môžu nahradiť staršie typy mliekovodných a podtlakových ventilov.

Galéria: