http://www.agrostar.sk/dojenie-nahradne-diely/mobilne-dojacky
http://www.agrostar.sk/ponuka/dojacie-zariadenia-sac
http://www.agrostar.sk/ponuka/vsetko-pre-osipane
http://www.agrostar.sk/ponuka/krmenie-jahnata-kozlata
http://www.agrostar.sk/dojenie-nahradne-diely/mobilne-dojacie-zariadenia
http://www.agrostar.sk/
http://www.agrostar.sk/napajacky-suevia
http://www.agrostar.sk/
http://www.agrostar.sk/
http://www.agrostar.sk/
http://www.agrostar.sk/
http://www.agrostar.sk/
http://www.agrostar.sk/

Aktuality

MilchMobil+ už aj v 120 L verzii

Mobilné dojačky už od 439,- EUR

Kompletný sortiment napájačiek Suevia

Postavili sme novú dojáreň v PD Bošáca

Strukové návlečky už od 2,49 EUR

Robot S.A.C.

Príslušenstvo S.A.C.

Rekonštrukcie dojacích zariadení.

Naša spoločnosť AGROSTAR, s.r.o., ako jediná na slovensku dokáže zrekonštruovať resp. zmodernizovať akékoľvek dojacie zariadenie všetkých...

Gumy a hadice za najlepšie ceny v SR.

S velkou radosťou a potešením oznamujeme Vám, naším ctením zákazníkom, že vzhľadom na skvalitňovanie našich služieb sme schopný dodať a resp....

Nachádzate sa tu

Wash Tronic – čistiaci a dezinfekčný automat

Wash Tronic – čistiaci a dezinfekčný automat
Čistenie, dezinfekcia, kvalita a ekonomika – štyri vzájomne prepojené aspekty
WASH-TRONIC elektronické čistiace a dezinfekčné zariadenie vhodné pre všetky typy dojacej techniky.

Kvalita mlieka a dobrá ekonomika
STRANGKO poskytuje kompletný program pre optimálne čistenie a dezinfekciu všetkých typov dojacích zariadení, ktorý zaručuje dosiahnutie vynikajúcich výsledkov, čím je známe dánske poľnohospodárstvo. Kvalitné mlieko a dobrá úžitkovosť – základ ekonomiky výroby.

Automatické alebo manuálne dávkovanie
WASH-TRONIC dávkuje čistiaci a dezinfekčný roztok buď automaticky alebo manuálne.    

Úplná programovateľnosť
Zariadenie môže byť naprogramované tak, aby plne vyhovovalo danému dojaciemu zariadeniu a schválenému čistiacemu a dezinfekčnému prostriedku.

Aktuálny prehľad o procese
Signalizácia podľa diód umožňuje obsluhe poznať aktuálny stav v procese čistenia a dezinfekcie.
 
Riadenie a kontrola procesu
WASH-TRONIC – plne riadi a kontroluje proces čistenia a dezinfekcie dojacieho zariadenia, pričom tiež riadi funkcie nasledovných agregátov v určenom poradí:     
výveva - prietokový ohrievač / čerpadlo / mlieka - snímač dojacej súpravy
elektro-magnetický pulzátor / vzduchový injektor / dávkovacie čerpadlo     
 
Sklopné čistiace a dezinfekčné ružice
STRANGKO dodáva sklopné nerezové čistiace a dezinfekčné ružice pre čistenie a dezinfekciu dojacích súprav. Počas dojenia ružice sú sklopené, aby neprekážali dojičovi pri práci.     
 
Výber možnosti dávkovania čistiaceho a dezinfekčného roztoku

WASH-TRONIC ponúka možnosť výberu manuálneho alebo plnoautomatického dávkovania čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
Zariadenie má dve špeciálne nerezové nádobky pre používanie práškových čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Tekuté čistiace a dezinfekčné prostriedky je možné dávkovať automaticky dávkovacími čerpadlami.

Správna teplota počas čistenia
Pri čistení väčších, ale hlavne pri dojacích zariadeniach s dojením do potrubia veľmi klesá jeho čistiaci efekt. STRANGKO preto doporučuje používanie prietokového Ohrievača roztoku, ktorý je riadený automaticky s WASH-TRONIC.     
     
Výstražná signalizácia chladiacej nádrže
Signalizácia zabezpečuje, aby pri chybe obsluhy nebol vpustený čistiaci roztok do mlieka v chladiacej nádrži

Injektor vzduchu
K zvýšeniu účinku čistenia a dezinfekcie dojacieho zariadenia STRANGKO používa injektor vzduchu, ktorý zvyšuje turbulenciu čistiaceho a dezinfekčného roztoku. Zvýšenie turbulencie sa dosiahne tým, že injektor v nastaviteľných intervaloch vpúšťa vzduch do dezinfekčného potrubia. Injektor vzduchu sa môže použiť pre všetky typy dojacích zariadení.
    

      

Galéria: