Nachádzate sa tu

IDC merač mlieka

IDC - merač mlieka a snímač dojacej súpravy, schválený ICAR-om - pre kravy, ovce a kozy
S.A.C.-om novovyvinutá dojacia jednotka - MDS SACCOMATIC IDC - dokonalo splnila cieľ a predstavu spoločnosti S.A.C. - vytvoriť jednuduché a čisté pracovné prostredie, v ktorom sa môže dojič plne sústrediť na kvalitné, optimálne a konzistentné dojenie, s cieľom zabezpečiť kvalitné mlieko od zdravých kráv.

Zdravý rozum

Vizuálne pôsobi IDC ako dobre tvarované a jednoducho ovládatelné zariadenie, pre ktoré so javí byť návod no ovládanie zbytočným. Pod krytom IDC sa však ukrýva technológia a know how, ktoré vychádzajú z anatómie kráv. Táto technológia využíva posledné poznatky z konštrukcií dojární, priemyselných systémov komunikujucich v reálnom čase, modernej technológie senzorov, mikroprocesorov a v neposlednom rade sa technológia IDC opiera o bohaté niekoľkoročné praktické skúseností s dojením.

MDS SACCOMATIC IDC obsahuje najnovšie technológie,                                                       
ktoré zabezpečujú, aby bolo dojenie kráv, oviec alebo kôz šetrné,
rýchle a dojič bol čo najmenej zaťažený. Mlieko tečie cez zariadenie
do chladiacej nádrže bez jeho narušenia, pričom sa zachovávajú všetky
jeho prirodzené a vlastnosti a kvalita.

Riadiaca jednotka IDC obsahuje resp. poskytuje nasledujúce funkcie:

Pulzátor
Kaskádová pulzácia
Stimuláciu pulzácie riadenú tokom mlieka
Automatické riadenie správnosti pulzácie v dojacej súprave
Snímanie dojacej súpravy
Zastavenie činnosti pulzátora (pri snímaní dojacej súpravy) v čase, keď je cecková guma v "otvorenej polohe"
Uzatvorenie a uchovanie podtlaku v mliekovodnej časti
Meranie vodivosti mlieka individuálne v každom cecku
Meranie teploty mlieka
Meranie množstva nadojeného mlieka
Možnosť kontroly histórie dojenia
Spustenie procesu dojenia pomocou kolenného spínača
Funkciu spustiť pri nasádzaní súprav
Grafický display
Výstražné diódy - upozorňujúce pri zvýšení teploty, alebo
konduktivity, individuálne v každom cecku
Veľké výstražné diódy indikujúce nesprávne dojenie

IDC: pokroková jednotka, obsahujúca minimum pohyblivých časťí 
Konštrukcia riadiacej jednotky IDC je veľmi jednoduchá a obsahuje len málo pohyblivých častí, čo znamená že prevádzka a servis sú jednoduché a ľahké. 

Modulové  konštrukčné riešenie zabezpečuje veľkú prispôsobivosť, tzn. že produkt je vždy rozšíriteľný, čo znamená, že aj najjednoduchšiu riadiacu jednotku IDC je neskôr možné rozšíriť o napr. indentifikáciu kráv alebo pc-manažment. Dáta zozbierané riadiacou jednotkou IDC počas dojenia sa využívajú v manažérskom systéme a naopak dáta vložené do systému cez manažérsky systém sa používajú v dojárni uz počas dojenia.

Varianty a doplnky IDC: 

1 IDC 1 - snímač dojacích súprav 
2 IDC 2 - Indikátor mlieka +/- 5% 
3 IDC 3 - ICAR-om schválený mliekomer +/- 2%
4 Vzorkovač
5 Klávesnica 
6 Dotykový počítač v dojárni 
7 IDC T - potrubný - double 
8 IDC T - potrubný - single 
9 Rýchly štart 
10 IDC T - Lite 
11 Hlavný počítač 
12 Napájací zdroj