Nachádzate sa tu

SACCO 2750

SACCO 2750 výveva s dvojnásobnou výkonnosťou a dvojnásobnou životnosťou
S technickou inováciou a so skvelým výsledkom vznikla nová výveva firmy SAC, ktorá je ideálnym riešením pre dlhú a spoľahlivú službu, ktorú poskytuje výrobcom mlieka.
Nový typ SACCO 2750 je najvýkonnejšia olejom mas-tená výveva, ktorú má vo svo-jom programe firma SAC.
Druhá najvýkonnejšia výveva má len asi polovičnú výkonnosť z výkonnosti 2750 litrov za minútu.
Výveva SACCO 2750 nemá problémy so zabezpečovaním podtlaku v dojárni s veľkosťou 2x17 dojacích miest.

Rýchla a lacná údržba
Servis a kontrola zohrala dôležitú úlohu pri vývoji tejto vývevy. Kontrola vývevy musí byt vykonaná jeden krát za rok a spolu s údržbou sa takto zabezpečí jej dlhodobá výkonnosť.
Výveva SACCO 2750 má v bočnej stene novovyvinutý kontrolný otvor cez ktorý môže servisný pracovník otočiť lamelu, alebo ak je potrebné aj ju vymeniť. Takýmto spôsobom môže servisný technik predísť demontáži vývevy, čím sa šetrí čas a peniaze.

Dvojnásobná životnosť
Výveva obyčajne pracuje denne mnoho hodín, preto dĺžka doby životnosti veľmi ovplyvňuje prevádzkové náklady.
Opotrebovanie statora je často pravou príčinou jej výmeny.
Výveva SACCO 2750 je vybavená nastaviteľným statorom, ktorý môže byt v prípade potreby nastavený.

Úspora energie
Výkonnosť vývevy SACCO 2750 môže byt efektívne riadená s presným SAC regulátorom frekvencie.
Výrobcovia mlieka, ktorí chcú optimálne využívať výkonnosť vývevy pri minimálnej spotrebe energie môžu výhodne využívať SAC regulátor frekvencie, ktorý riadi činnosť vývevy presne podľa aktuálneho podtlaku potrebného k prevádzke dojacích súprav.
Týmto spôsobom sa znižuje spotreba energie až na polovicu a predlžuje sa životnosť vývevy, pretože pracuje pri nižšom počte otáčok.

Zachytávač oleja
Výveva SACCO 2750 je vybavená zachytávačom oleja, ktorý je na výfukovom potrubí. Zachytáva 90% oleja do nádoby, ktorá má objem 18 litrov.

2 veľkosti
K dispozícii sú dve veľkosti vývev a to s príkonom motora 7,5 kW a s príkonom 5,5 kW. Prvá má výkonnosť 2750 1/ min. a druhá 2000 l/min.

SACCO 2750 - 7,5 kW
SACCO 2000 - 5,5 kW