Nachádzate sa tu

UNIFLOW 3

UNIFLOW 3 dojacia súprava, ktorá má na zreteli dojnicu, mlieko i dojiča

Rozdeľovač v dojacej súprave UNIFLOW 3 sa vyznačuje novou konštrukciou.
Vývod s priemerom 16 mm je teraz neoddeliteľnou súčasťou rozdeľovača.
Toto zabezpečuje ľahký a rýchly odtok mlieka z rozdeľovača, čo prispieva k jeho kvalite.
UNIFLOW 3 zabezpečuje ľahké nasadenie - aj keď je dojacia súprava nasadzovaná zo zadu medzi nohy (pri paralelných dojárňach a pri rybinových dojárňach 60°).

Pre dojiča:
- Dojacia súprava je ľahká a praktická.
- Hmotnosť je 1360 g (20 % zníženie hmotnosti).
- Výborne "sedí v ruke".
- jemne vyvážená.
- ideálne podmienky pre podtlak zabezpečujú stabilný podtlak s malými výkyvmi.
Nízka hmotnosf a nová konštrukcia dávajú predpoklady k ľahkej obsluhe, čo vedie k zníženiu námahy rúk a chrbta dojiča.
Malá hmotnosť dojacej súpravy umožňuje zníženie podtlaku.
Spodná časť rozdeľovača môže byť buď z plastu, alebo z nerezu.

Pre dojnice:
- Hmotnosť spodnej časti je menšia.
- Možnosť nižšieho podtlaku pri dojení.
- Menšie kolísanie podtlaku.
Toto sú predpoklady k ideálnemu a optimálnemu dojeniu.

Pre mlieko:
Rozmery a konštrukcia dojacej súpravy dávajú predpoklady ku kvalitnému
dojeniu.
Veľký priemer nátrubkov pre vstup mlieka do rozdeľovača, veľký objem rozdeľovača a veľký priemer nátrubka pre odtok mlieka zabezpečujú rovnomerný a jemný odtok mlieka z rozdeľovača, Týmto spôsobom sa zabezpečí obmedzenie tvorby peny tzn. nízky stupeň kyslosti a lepšia kvalita mlieka.